top of page


BG WOODSTUDIO คือNew Gen ของโรงงานประกอบธุรกิจ  ด้านการ ผลิต  และจัดจำหน่าย จานไม้
เขียงไม้ ช้อนไม้ เครื่องครัวไม้ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นไปที่ไม้ยางพารา และไม้จามจุรีเป็นหลัก  มุ่งหวังเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นห้างร้าน คาเฟ่ ร้านอาหาร การส่งออก จวบจนถึงบริษัทต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ด้วยประสบการณ์ด้านการทำโรงงาน มามากกว่า 30 ปี  

This Is Our Story

เครื่องครัวไม้

Gallary

© 2023 bgwoodstudio All right reserved

  • Tiktok
  • BGwoodstudio Line
  • BG Woodstudio Shopee
  • Facebook
bottom of page